Massale puntaftrek dreigt in Derde Divisie

Voorzitter Willy Sticker van HSC'21

De licentiecommissie van de KNVB heeft alle clubs in de Tweede en Derde Divisie aangeschreven naar aanleiding van de door de clubs ingevulde ‘zelfscan’. Clubs die hebben aangegeven niet te voldoen aan het contractueel vastleggen van een minimaal aantal spelers tegen de minimale vergoeding is drie strafpunten in het vooruitzicht gesteld.

Juliana’31 uit Malden kwam woensdag als eerste naar buiten met de ontvangen brief. Maar daar blijft het ongetwijfeld niet bij. Veel clubs – met name uit het zondagvoetbal – hebben er geen misverstand over laten bestaan dat zij zeker niet gaan voldoen aan deze licentie-eis. Dat geldt in onze regio voor Quick’20, maar daarnaast ook voor bijvoorbeeld AFC en Koninklijke HFC uit de Tweede Divisie en HBS en Be Quick 1887 uit de Derde Divisie. De KNVB heeft inmiddels op haar eigen site gemeld dat het om twintig clubs in totaal gaat.

Ook HSC’21 heeft een straf in het vooruitzicht, maar het zal in Haaksbergen niet zo’n vaart lopen, aldus voorzitter Willy Sticker. “In de zelfscan hebben we aangegeven dat we niet voldoen aan de contracteis. We zijn zeker niet tegen de verplichting tot contracten, maar wel tegen de vastgestelde minimale aantal uren en de hoeveelheid contracten. Om dat statement te maken hebben we daar bewust mee gewacht. Omdat we met de huidige afspraken die met spelers zijn vastgelegd wel voldoen aan de minimale eisen, zullen we de contracten op tijd laten registreren, zodat we geen straf krijgen.”

Sticker, die ook als bestuurder betrokken is bij de belangenvereniging van clubs in de Tweede en Derde Divisie verbaast zich er wel over dat nog niet meer clubs aan de bel hangen. “Misschien hebben de clubs hun post nog niet geopend, want het lijkt erop dat alle clubs gelijktijdig geïnformeerd zijn. Wij hebben exact dezelfde brief ontvangen als Juliana’31. Zeker van clubs als AFC en HFC had ik inmiddels wel een reactie verwacht. Ik heb zelf ook nog niets gehoord van andere clubs dan Juliana.”

Sticker verwacht dat het licentieverhaal wel eens een lange staart kan krijgen. “We gaan het uiteraard wel aankaarten bij de bond, maar de KNVB zal er ongetwijfeld op wijzen dat aan de licentie-eisen een democratisch besluit ten grondslag ligt. Ze laten alles over aan de licentiecommissie. Het lijkt erop dat ze het willen laten aankomen op een gang naar de rechter. Zodra er daadwerkelijk straffen worden uitgedeeld zullen clubs ongetwijfeld beroep aantekenen en als dat geen bevredigend resultaat oplevert er een rechtszaak van maken. Tegen die tijd is het lopende seizoen echter al lang en breed voorbij.”

Zoals verwacht mocht worden heeft ook Quick’20 het schrijven ontvangen, inclusief de aangekondigde puntaftrek indien niet voor 17 januari 2017 alsnog aan de contracteisen voldaan wordt. Quick’20-voorzitter Gerard Heskamp geeft aan dat de club zich gaat beraden. “We gaan de mogelijke scenario’s eerst maar eens rustig bespreken. Daarbij zullen we ook informeren hoe de andere clubs hier in staan. Wat daar uit gaat komen is lastig om nu al te bepalen. Misschien kunnen we juridische stappen ondernemen, maar misschien komt het er gewoon op neer dat we er niks mee doen. En dat heeft dan als gevolg dat we dan drie punten in mindering krijgen. Als de KNVB vindt dat dit de regels zijn, dat is dat maar zo. Dat we het daar niet mee eens zijn is weer een ander verhaal.”

“Overigens bepaalt de club hoe we hier mee omgaan. We kunnen daar als bestuur of ikzelf als persoon wel een mening over hebben, maar het gaat erom wat de leden vinden. Maar afgaande op de geluiden vanuit de vereniging kan ik mij niet voorstellen dat zij een heel ander standpunt hebben. Het is niet zo dat we per se tegen contracten zijn, maar het gaat met name om de voorwaarden. We hebben een selectie van 21 spelers, ik kan toch niet drie spelers een contract geven en achttien anderen niet? Ik snap het ook niet wat hier mee beoogd wordt. Ik heb al wel aan honderd mensen gevraagd waarom dit nou goed zou zijn voor het voetbal, maar een bevredigend antwoord heb ik nog niet gekregen. We zullen ons in sportief opzicht in ieder geval niet laten leiden door alle eisen die de KNVB stelt.”

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*